Competition terms

 

For English, see below

Konkurrencebetingelser

Du kan kun deltage i konkurrencen én gang per trækning. Konkurrencen er ikke købsbetinget. Du er med i lodtrækningen om præmierne, når du deltager i den pågældende konkurrence enten per e-mail eller på Facebook og/eller har svaret rigtigt på spørgsmålene. Ved mistanke om snyd har vi ret til at udelukke deltagere af lodtrækningen.
Hvis du vinder
Vinderne udvælges ved tilfældig lodtrækning den efterfølgende hverdag. Vinderne af konkurrencen får direkte besked pr. e-mail. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du samtidigt denne offentliggørelse. Vinderne modtager deres præmie i løbet af ca. 14 dage. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.
Personoplysninger
Når du deltager i konkurrencen giver du samtidig samtykke til, at FLEYE og FLEYEs samarbejdspartnere må registrere og opbevare dine personoplysninger til brug for konkurrencens gennemførelse. Når konkurrencen er afsluttet og præmierne er udbetalt til vinderne, vil dine personoplysninger blive slettet. I overensstemmelse med persondataloven har du til enhver tid ret til at få indsigt i samt til at korrigere de oplysninger, som FLEYE har registreret om dig.
Øvrigt
Deltager du i konkurrencen, skal du huske at opgive alle de personlige oplysninger, der er angivet ved konkurrencen, så vi kan sende dig eventuelle præmier. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle trykfejl. Vi forbeholder os ret til med øjeblikkelig virkning at ændre gevinsterne i en konkurrence eller helt afbryde konkurrencen.
Ansatte hos os samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.
Rabatkoder
Har du modtaget en rabatkode og virker den ikke, skal du kontakte Kundeservice.
 
_________________________________________________________________________
 

Competition terms

You can only enter the competition once per draw. The competition is not conditional on purchase. You will be included in the prize draw when you enter the competition either by email or on Facebook and/or have answered the questions correctly. In case of suspected cheating, we have the right to exclude participants in the draw.
If you win
The winners will be selected by random draw the following weekday. The winners of the competition are notified directly by email. By participating in the competition, you also accept this email notification. Winners receive their prize in approx. 14 days. Prizes cannot be exchanged for cash or other goods.  
Personal data
When you enter the competition, you consent, at the same time, that FLEYE and FLEYE's Affiliates may register and retain your personal information for use in the competition. Once the competition is completed and the prizes are paid out to the winners, your personal information will be deleted. In accordance with the Danish Data Protection Act, you have the right at any time to gain access to and correct the information that FLEYE has registered about you.  
Other terms
If you enter the competition, please remember to provide all personal information requested at the competition, in order for us to send you the prized. We are not responsible for any printing errors. We reserve the right, with immediate effect, to change the winnings of a competition or to completely cancel the competition.
Employees at FLEYE and members of their households are not allowed to enter the competition. If you have any questions, you are always welcome to contact us.
Promotional codes
If you have received a promotional code and it does not work, please contact Customer Service.