Terms and condition

For English, see below

Handelsbetingelser

De følgende betingelser gør sig gældende for alle brugere på domænet fleyesignature.com. Handelsbetingelserne gælder for alle transaktioner med Fleye ApS (i det følgende omtalt som "FLEYE Signature", ”vi” eller ”os”) og besøg på webstedet. FLEYE Signature forbeholder sig ret til at revidere disse handelsbetingelser løbende. Brugere er ansvarlige for at holde sig opdateret med sådanne ændringer.

Generelle oplysninger om virksomheden

Fleye ApS

Thorsbrovej 22

2640 Hedehusene

CVR nr.: 26606004

E-mail: web@fleye.dk

Telefon: +45 53 73 87 50

Afgivelse af ordre

Når du afgiver en ordre via fleyesignature.com, er ordren et bindende tilbud om at købe varer i henhold til disse handelsbetingelser. Hos FLEYE Signature bestræber vi os på, at vores website til alle tider er opdateret og fejlfrit. Vi forbeholder os dog retten til at annullere en ordre som følge af udsolgte varer, trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) ikke er en juridisk bindende aftale. Købsaftalen er først juridisk bindende, når du har modtaget en e-mail fra FLEYE Signature med din faktura og informationer om, at vi har afsendt din ordre.

Betaling

Hos FLEYE Signature kan du betale med Dankort, Visa/Dankort, MasterCard, PayPal, og Mobile Pay. Alle priser er angivet i danske kroner og er inkl. moms i Danmark. Kontooplysningerne, som du indtaster ved køb af varer på vores webshop, er ekspederet af Quickpay og vil blive sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL).

Beløbet på din ordre trækkes først, når varen afsendes fra vores lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

Levering

Vi tilbyder gratis standardlevering i hele Danmark samt alle lande inden for EU. Gratis levering gælder kun ved valg af standardlevering til din nærmeste GLS pakkeshop. Andre leveringstyper koster 40 DKK. For bestillinger til lande i EU sender vi din ordre med GLS eller FedEx. Forventet leveringstid er 1-3 hverdage efter du har modtaget din ordrebekræftelse. Når din ordre er afsendt fra vores lager, sender vi dig en e-mail med dit tracking nummer på pakken. FLEYE Signature bærer ansvaret for varerne, indtil du har modtaget dem.

Fortrydelsesret

Når du handler på fleyesignature.com, har du 30 dages fortrydelsesret fra den dag, du har modtaget varen.

Som kunde skal du meddele os skriftligt på mail, at du ønsker at fortryde dit køb inden for 30 dage efter modtagelse af varen. Du skal sende varen retur til os senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.

Varen må gerne pakkes ud og prøves på, såfremt varen kan returneres i væsentlig samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder hvis du bruger varen på en måde, hvor det er helt åbenbart at brugen formindsker varens salgsværdi væsentligt.

Sådan returnerer du dine varer

For at reducere vores CO2-aftryk, foregår alle vores returneringer online, så vi undgår at printe unødvendige retursedler, som aldrig bliver brugt. Fortryder du dit køb, bedes du venligst kontakte os på web@fleye.dk. Vores kundeservice vil derefter sende dig en forudbetalt returlabel til din e-mail, som du kan printe ud og klistre på pakken, samt en standardfortrydelsesformular, som du bedes udfylde og vedlægge pakken. Solbrillerne skal pakkes forsvarligt ind i deres originale emballage og returneres i samme stand som de blev modtaget. Du har ansvaret for pakken/varerne indtil vi modtager dem. Husk altid at gemme kvitteringen samt eventuelt sporingsnummer. Bemærk venligst at vi ikke modtager pakker sendt til pakkeshops, COD (Cash on Delivery) eller lignende.

Tilbagebetaling ved returnering

Når du fortryder dit køb, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger. Vi tilbagebetaler dog ikke leveringsomkostningerne i tilfælde af, at du har købt flere varer i en ordre og kun fortryder en del af dit køb, eller hvis du har valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigste form for levering.

Når vi har modtaget din returordre, vil pengene blive refunderet til det anvendte betalingsmiddel. Bemærk venligst at tilbagebetaling til kreditkort kan tage op til 10 arbejdsdage, afhængig af din banks behandlingstid.

Reklamationsret

Alle varer købt på fleyesignature.com er dækket af 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, gældende fra den dag du har modtaget varen. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af slid eller uagtsom brug af produktet. Ved reklamation skal du henvende dig til web@fleye.dk eller +45 53 73 87 50

Oplysning om klagemuligheder

Som forbruger har du altid ret til at indgive en klage over et produkt købt hos os til Forbrugerklagenævnet, Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal via https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

FLEYE Signature tager forbehold for, at nogle farver vist på billeder på webshoppen kan afvige fra produktets egentlige farve, da det afhænger af farveopsætningen på din egen computer og skærm.

Vores website kan indeholde links til eksterne hjemmesider, og vi kan ikke holdes til ansvar for indhold eller sikkerheden på disse eksterne websteder.

_________________________________________________________________________

Terms and conditions

The following terms apply to all users of the domain fleyesignature.com. The terms and conditions apply to all transactions with Fleye ApS (hereinafter referred to as "FLEYE Signature", “we”, or “us”) and visits to the website. FLEYE Signature reserves the right to revise these terms and conditions. Users are responsible for keeping up to date with any changes.

General information

Fleye ApS

Thorsbrovej 22

2640 Hedehusene

Company registration no.: 26606004

E-mail: web@fleye.dk

Phone: +45 53 73 87 50

Placement of orders

When placing an order through fleyesignature.com, such order is a binding offer to purchase products in accordance with these terms and conditions.  At FLEYE Signature, we make every effort to ensure that our website is always updated and error-free. However, we reserve the right to cancel an order due to sold-out items, printing errors, technical issues, delivery failures or similar situations. Please note that the auto-reply (via e-mail) is not a legally binding purchase agreement. The purchase agreement is only legally binding once you have received an order confirmation by e-mail from FLEYE Signature with your invoice and information that your order has been shipped.

Payment

At FLEYE Signature you can pay with Dankort, Visa, Mastercard, PayPal and Mobile Pay. All prices are shown in euro and include VAT. We do not charge credit card fees. The account details that you enter when purchasing products on our online shop are processed by Quickpay and will be sent directly to PBS in encrypted form (SSL).

The amount of your order will be charged from your account once the order is shipped from our warehouse.

Delivery

We offer free standard shipping in Denmark and all EU-countries. In Denmark the order is delivered with GLS to your home address, company address/workplace or to a parcel shop of your choice. For orders to countries in EU, we will ship your order by GLS or FedEx. The expected delivery time is 1-3 business days after you receive your order confirmation. Once your order has been shipped from our warehouse, we will email you the tracking number of the package. FLEYE Signature is responsible for your purchase until you have received it.

Return policy

When shopping at fleyesignature.com, you have the right to cancel your purchase within 30 days from the delivery date

As a customer, you must notify us by email that you wish to cancel your purchase within 30 days of receiving your order. You must return the products to us no later than 14 days after you have notified us about the cancellation of your purchase. You may unpack the products and try them on, as long as they are returned in the same condition and in original packaging. We reserve the right to reject a return if the items have any signs of use.

How to return your order

To reduce our CO2 footprint, all our returns are made online in order for us to avoid unnecessary return labels that are never used. If you wish to exchange or return an order, please contact us at web@fleye.dk. Our Customer Service will upon your request, send you a pre-paid return label to your email, which you can print out and attach to the package. The products must be securely wrapped in their original packaging and returned in the same condition as they were received. You have the responsibility for the package/products until we receive them. Always remember to keep the receipt as well as any tracking number. Please note that we do not accept return packages sent to parcel shops, COD (Cash on Delivery) or similar. 

Refund

When you regret your purchase, we will refund all payments received from you, including any delivery costs. However, we do not reimburse the delivery costs in the event that you have purchased several items in an order and only regret part of your purchase, or if you have chosen a delivery method that is more expensive than the cheapest form of delivery.

Once we receive your return, we will issue your refund to the original form of payment used for the original transaction. Please note that credit card refunds may take up to 10 business days, depending on the processing time of your bank.

Notification of defects

All items purchased on fleyesignature.com is subject to the Danish Sale of Goods Act (købeloven), giving you 2 years of right to claim and applies from the day you have received the item. The right of complaint applies to defects in material and/or fabrication. The complaint does not apply to errors or damage caused by incorrect use of the product. In case of complaint, please contact Customer Service at web@fleye.dk or +45 53 73 87 50

Complaints

A complaint about a product purchased from us can be submitted to the Consumer Complaints Board (Forbrugerklagenævnet) Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via www.forbrug.dk.

If you are a consumer residing in another EU country, you can complain to the EU Commission’s online complaint portal here: http://ec.europa.eu/odr

Disclaimer

The product’s color shown on images on the website may vary from the actual color of the product, as it depends on the color settings of your own computer and screen.

FLEYE Signature is not liable for the contents or security of any external links on this website. The content of linked sites is the sole responsibility of the respective operators.